Popüler İçerikler

Malign Tümör

Malign Tümör, Malign tümör, kötü huylu tümör yani kanser anlamına gelmektedir. Hücrelerin DNA’nın hasara uğraması sonucunda kontrol dışı ya da normal olmayan şekilde büyümesi ve çoğalmasına kanser adı verilmektedir. Malign yani kötü huylu tümör olan kanserin benign yani iyi huylu olan tümörlerden farklı olarak farklı dokulara sızma v...

Beyin Tümörü Ameliyatı

Beyin tümörü ameliyatı, beyinde malign (kötü huylu) veya benign (iyi huylu) tümör oluşumunda başvurulan cerrahi işlemdir. Hastaların tedavisi için başvurulan ameliyat yöntemi ise kişiye, hastalığın seyrine, ameliyata hazırlık aşamasındaki bulgulara, tümörün çeşidine ve büyüklüğüne göre değişmektedir. Ameliyat dışındaki tedavi y...

Boğaz Tümörü

Boğaz tümörü, boğaz bölgesinde meydana gelen bir tümör türü olarak bilinmektedir. Boğaz gırtlak, üst, orta ve alt bölüm olarak 3 ana kısıma ayrılan, boğaz açılıp kapandığında nefes almamızı, konuşmamızı ve yutkunmayı sağlayan organımızdır. Ses telleri gırtlağın orta bölümünde bulunmaktadır. Alt kısımda ise soluk borusuyla bağlantıyı sağ...

Ayakta Tümör

Ayakta Tümör, uzun yıllar boyunca tedavisi en zorlu hastalıklardan birisi olmuştur. Eskiden ayak gibi herhangi bir yerde çıkan kemik tümörleri, bu hastalığa yakalanan kişilerde ayak tümörünü almak için direk kişinin ayağı kesiliyordu. Ayak tümörü olan hastanın bu ayak uzvu hem kesiliyor hem de bu hastaların 5-10 yıl hayatta kalma süre...

Dizde Tümör

Dizde tümör, Tümör, kendi kendine bölünen normalden hızlı büyüyen hücrelerin iyi huylu ise kemiğe kötü huylu ise organlara da yayılan kitle veya şişkinliktir. Genelde büyüme çağında yaygındır. Büyüyen tümör, zamanla sağlıklı olan dokulara da yayılarak sağlıklı dokuların anormal dokularla yer değiştirmesine neden olur. Buda bulunduğu kemiğ...

Kötü Huylu Tümör

Köyü Huylu Tümör, Herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının, organizmanın kontrol mekanizmalarının yönetiminden çıkıp hızlı ve anormal seviyede çoğalması ile ortaya çıkan kitleye tümör denir Tümörün diğer adı ur diye adlandırılır. Tümör umumi bir tabir olup hala tasnifi yapılamamıştır. Habis kötü huylu ve iyi huylu olarak ikiye ayrılır. ...

Rüyada Tümör Görmek

Rüyada Tümör Görmek, genelde hayırlı olarak tabir edilmez. Rüyada tümör gördüğünü gören bir kişi, yakın zamanda kötü bir haberle karşılaşması ve bu haberle kötü günler geçirmesine işarettir. Rüya sahibinin çok üzüleceği, aile fertlerinden bir veya bir kaç kişiyle ters düşeceğine ve gergin olaylar yaşayacağına diye de tabir edilir.

Bacakta Tümör

Bacakta tümör, bacakta oluşan tümörler normalden hızlı ve kontrolsüz büyüyebilir. Eğer tümör selimse kemiğe, kötü huylu ise kemik ile beraber diğer organlara yayılım gösterebilir. Aslında bu tür tümörler kemik içinde bulunan dokulardan kaynaklanır. Aynı zamanda tümör oluşumunda yumuşak doku türleri de tümöre neden olabil...

Beyin Sapı Tümörü

Beyin Sapı Tümörü: Beyin sapı, hayati fonksiyonları kontrol etmektedir ve beynin alt kısmında bulunmaktadır. Beyin sapı tümörü, iki yarım küre ile omuriliği birbirine bağlayan bu beyin sapında oluşan, genellikle çocuklarda görülen tümörlere verilen isimdir. Nedir görülen bu beyin sapı tümörü hastalarının yalnızca dörtte biri 20 yaşın...

Malign Epitelyal Tümör

Malign Epitelyal Tümör;Tümör genel olarak dokular da gelişen herhangi bir şişliğe ,daha sıklıkls kullanılan hali ilede iyi yada kötü huylu kitlesel neoplazi dokusunun kendisine verilen addırTümör vücuttaki tüm doku ve organlarda meydana gelebilir.Tümörler benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olabilirler.Malign olan tümörler...

Bağırsak Tümörü

Bağırsak Tümörü, Sindirim sisteminin bir parçası olan bağırsak ince bağırsak ve kalın bağırsak olarak ikiye ayrılmaktadır. Bağırsaklar içerisinde en uzun olan kısmı ince bağırsak olarak adlandırılmaktadır ve ince bağırsak kalın bağırsağa göre daha dardır. İnce bağırsakta tümör görülmesi de kalın bağırsağa oranla çok nadirdir. Kolon v...

Beyin Tümörü Çeşitleri

Beyin Tümörü Çeşitleri, Beyin tümörü birincil yani primary ve ikincil yani secondary olarak ikiye ayrılır. Beyinde meydana gelen birincil beyin tümörleri kötü huylu olan, kanserli tümörler veya iyi huylu kanserli olmayan tümör olmaktadır. İkincil beyin tümörleri, vücudun başka bir noktasında beliren kanserli hücrelerin beyine sıçramasıyla...

Kolda Tümör

Kolda tümör: Herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının kontrolden çıkıp anormal bir şekilde çoğalmasına tümör denir. Kemik dokusundan kaynaklanan tümörler iyi ya da kötü huylu olabilir. Kolda kötü huylu tümör büyüme ve gelişmesi sınırsızdır. Kolda bulunan tümör cerrahi bir yöntem ile yok edilse bile tekrar çıkabilir. Kan ve lenf dolaşımı ...

Boyun Tümörleri

Boyun tümörleri, boyunda saptanan bir şişlik, çoğunlukla kişilerde kötü huylu bir tümör endişesini oluşturmaktadır. İyi veya kötü huylu tümörler arasında olan ayırımı yapmak her zaman kolay olmamaktadır fakat belli bir sırayla yapılan muayene ve incelemelerle doğru tanıya şekilde ve tedaviyi planlamak mümkün olacaktır. Boyunda görülen bir...

Glial Tümör

Glial tümör, beyin ve omurilikte başlayan bir tür tümördür. Santral sinir sisteminde bulunan glial hücreler adı verilen destek hücrelerinden kaynaklandığı için glial olarak adlandırılır. Beyinde daha sık oranda görülmesi, serebellum ve omurilikte de görülmesi anlamına gelir. Glial tümörler hücre tipine göre, histolojik özelliklerine, de...

Tümör Çeşitleri

Tümör Çeşitleri, tümör Herhangi bir hücrenin ya da hücre gruplarının, organizmanın denetim mekanizmaları tesirinden çıkıp hızlı ve anormal bir şekilde çoğalma ile meydana gelen kitlelerin genel ismidir. Latince tümör, “şişlik, ur” anlamına gelir. Tümör genel bir tabir olup, tam bir tasnifi şu ana kadar yapılamamıştır. Değiş...

Habis Tümör

Habis TümörKötü huylu ur olarak bilinen habis tümör, kanser olarak da adlandırılır. Çevre dokuyu istila ederek, çoğalır ve diğer dokulara da sıçrar.Durdurulması çok güç olan bu hücreler, tedavi edilse de tekrarlama riski çok yüksektir. Habis tümörler kanserli dokulardır, burada ki hücreler anormal biçimde ve kontrolsüz olarak bölünür ve...

Dilde Tümör

Dilde tümör, yani dil kanseri günümüzde çok sık karşılaşılmamasına rağmen görülen kişilerde birçok probleme neden olan hastalıklar arasında yer almaktadır. Sindirim sisteminin önemli parçalarından biri olan dilde görülen tümörler nedeni ile dilin görevini tam olarak yapması son derece zor bir hal almaktadır. Sindirimin yanı sıra konuşma...

Dev Hücreli Tümör

Dev hücreli tümör, tam olarak kemiklerde görülen bir tümör türüdür. Bu tümör türü, gerekli önlemler ve müdahaleler yapılmadığında son derece tehlikeli durumları meydana getirebilmektedir. Aslında tıbbi olarak yağılan araştırmalara göre dev hücreli tümör son derece iyi huylu ve gerekli müdahaleler yapıldığında çok büyük problemlere neden...

Yüzde Tümör

Yüzde tümör, oluşması, diğer bölgelerde çıkan tümörlerden çok daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü yüz bölgesi kişiler arasındaki iletişimde önemlidir. Böylece kişiler yüzde çıkan patolojilere daha fazla itina gösterirken tedavilerine çok daha önce başlar. Bu bakış açısından hareketle yüzde tümör oluşumda köyü ya da iyi huylu olsun tedavi e...

Akciğer Tümörü

Akciğer tümörü, günümüzde en çok görülen hastalıklardan biridir. Özellikle sigara içen kişilerde görülen bu problemler son derece tehlikeli ve başarı oranı son derece düşük bir hastalıktır. akciğer tümörleri tabi ki iyi huylu ya da kötü huylu olarak iki farklı şekilde görülebilen bir durumdur. Bu gibi durumlarda tümörün cinsi yapılan ar...

Hipofiz Bezi Tümörü

Hipofiz bezi tümörü, diğer tümör rahatsızlıklarına göre çok daha fazla görülen bir rahatsızlıktır. İnsanlarda yaş fark etmeden ortaya çıkan bu durum kimi zaman bir bebekte kimi zaman ise 60 yaşını geçkin bir yaşlı da meydana gelebilmektedir. Son derece ciddi belirtilere neden olarak insanlarda günlük yaşamın olumsuz bir şekilde etkilenmesine...

Klatskin Tümörü

Klatskin Tümörü, Safra kesesi hastalıkları, dünyada ve ülkemizde son derece yaygın olan hastalıklar arasında yer almaktadır. Yapılan tedavilerle genellikle çözülen bir sorun olan safra kesesi sorunlarından biri klatskin tümörüdür. Bu tümör aslında halk arasında direk olarak safra kesesi kanseri olarak değerlendirilmektedir. İnsan vücudu...

Omurilikte Tümör

Omurilikte tümör, aslına son derece tehlikeli ve bazı insanlarda felçlik durumlarına bile neden olabilecek bir durumdur. Bu nedenle bu bölgelerde görülen tümörlere müdahale şarttır. Tümörün büyümesi ile sinirlere zarar vermesi durumunda kişinin hiç beklemediği bir şekilde felçlik durumları ya da uyuşma problemleri meydana gelebilmektedi...

Glomus Tümörü

Glomus Tümörü, Baş boyun bölgesinde büyük damarlarda yerleşmiş olup ve kanda oksijen, karbondioksit seviyeleri ve kan asitlik ölçüsünü hesaplayıp beyne ileten küçük organcıklara denir. Bunlardan kaynaklanan ve genellikle iyi huylu olan bu tümörler, sıçrama yapmaz ve ‘Glomus Tümörü’ adını alır. Yavaş büyüyen bu tümörler ...

Rahim Tümörü

Rahim tümörü, günümüzde kadınlarda rastlanılan en sık kadın hastalıklarından biridir. Bu tümörler hem rahimde hemde rahim boylarında görülebilir. Bunların kötü huylu olanına yakalanan kadınlar ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmış demektir. Bu tümörlere yani iyi huylu olanlara ur da denilebilir. Sıklığı henüz belirli olmasa da ka...

Yumurtalıkta Tümör

Yumurtalıkta tümör, bir diğer adıyla over tümörleri olarak bilinmektedir. İnsanlarda sadece kadınları etkileyen bu durum, gerekli önlemler alınmadığında ve gerekli olan tedaviler yapılmadığında sonucunda ölümü getiren hastalıklardır. Bu nedenle yumurtalık tümörleri çok ciddi olarak ele alınan rahatsızlıklardır. Amerika'da yapılan bir araştır...

Tümör

Tümör, Herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının, organizmanın kontrol mekanizmalarının tesirinden çıkıp hızlı ve anormal bir çoğalma ile ortaya çıkan, hızlı ve anormal bir şekilde çoğalma gösteren kitlelerin genel adı tümördür. Latincede tümör, ''şişlik'' ur anlamına gelir. Tümör, umumi bir tabir olmakla beraber, tam bir tasnifi yapılmam...

Desmoid Tümör

Desmoid Tümör, doğuştan yada çocukluk döneminde kendiliğinden görülebilir. Ayrıca erişkin çağlarda da görülür. Herhangi yaşta görülmekle birlikte 30-35 yaşlarda izlenir.Hastaların çoğu kadınlardır. En çok doğum yapan kadınlarda cerrahi müdahale sırasında ve sonrasında ki devrede ortaya çıkar.İyi huylu ancak agresif bir tümör t...

Nöroendokrin Tümör

Nöroendokrin tümörü tanımlayarak başlamak gerekirse, Nöroendokrin tümörler (NET) yada öbür ismi ile nöroendokrin neoplazi (NEN), hormonal yöntem ile sinir sistemi aralarında bulunan kanserlerdir. Nöroendokrin tümörler, geçmişteki ismi ile karsinoidler yada APUDoma, 2.000 yılından itibaren Hayat Sıhhat Örgütü (WHO) aracılığıyla gastro-en...

Böbrekte Tümör

Böbrekte tümör, böbrek kanserinin oluşmasını sağlar. Böbrekte tümör oluşumu hem iç kısımda, hem de dışta kabuk kısmında meydana gelebilir. Böbrekte idrarın meydan geldiği ve aktığı kısımda, aynı zamanda böbreğin dışında oluşan tümörlerin nedenleri ve tedavisi farklıdır. Dış kısımda yani böbreğin kabuk kısmında oluşan tümörler daha sık görülü...

Kemik Tümörü

Kemik Tümörü, kontrolsüz ve normalden daha hızlı büyüyen, eğer iyi huylu bir tümörse bulunduğu kemiğe, şayet kötü huylu bir tümörse bulunduğu kemiğin yanı sıra diğer organlara da sıçrayabilen tümörlerdir. Burada bahsettiğimiz tümörler aslında kemiğin içinde yer alan dokuları ilgilendiren tümörlerdir. Bunları ise kıkırdak, kemik...

Karsinoid Tümör

Karsinoid tümör aslında tam olarak bir akciğer tümörüdür. Günümüzde çok az karşılaşılan bir durum olan karsinoid tümörü, az karşılaşıldığı gibi son derecede tehlikeli bir tümör türüdür. Akciğerlerde bulunan hava kanallarında meydan gelen bu sorun müdahale edilmedin de çok büyük problemlere neden olabilmektedir. Meydana gelen bu probleml...

Omurilik Tümörü

Omurilik Tümörü, Beyin gibi omurilik de genişleme olanağından yoksun ve hacim değişikliklerini karşılayamayan bir boşlukta bulunur; bu sebeple küçük bir kitle bile ağır sinir sistemi bozukluklarına sebep olabilir.Birincil yada yayılım nedeni ile gelişen omurilik tümörleri acil beyin cerrahisi hastalığıdır. Girişim zamanında gerçekleştirilmez...

Tümör Hastalığı

Tümör Hastalığı, Tümör bir hücrenin ya da hücre gruplarının canlının kontrol mekanizmalarının etkisinden çıkıp hızlı ve normal olmayan bir şekilde çoğalması ile meydana çıkan kitlelere genel olarak verilen addır. Tümör kelimesi Latincede, "şişlik, ur" manasına gelmektedir. Tümör genel bir ifade olup, henüz bir sınıflandırması yapılama...

Çocuklarda Kemik Tümörü

Çocuklarda Kemik Tümörü, normalden hızlı büyüyen eğer iyi huyluysa oluştuğu kemiğe kötü huylu ise kemikle beraber aynı zamanda etrafındaki organlarda sıçrama gösteren bir çeşit tümör türüdür. Aslında kemik dışında değilde, kemik içinde oluşan tümörlerden bahsediyor. Bunlar kemik, kıkırdak ve kemiğin içinde bulunan yağ ve dokular yani kemik i...

Beyinde İyi Huylu Tümör

Beyinde iyi huylu tümör, yavaş üreme hızına sahip olduğundan kötü huylu tümörlere nazaran beyine daha az baskı yapmaktadır. ve kolaylıkla beyin dokusunda ayrılmamaktadır. Beyinde iyi huylu tümörlerin bir kısmı veya tümünü operasyonla alınmaktadır. Bunun için ameliyat sonrası daha iyi sonuç vermektedir. Beyin tümörleri beyne baskı...

Gözde Tümör

Gözde tümör, genel olarak bebeklik dönemlerinde daha çok beliren göz problemleri arasında olmaktadır. Bu gibi göz problemleri oldukça can sıkıcı bir durumdur. Tümör, kitle olarak oluşum gösteren belirtilerdendir. Halk arasında tümör denildiğinde akla ilk gelen şey kanser olmaktadır. Fakat tümör daha geniş kapsama sahip olan bir t...

Göz Tümörü

Göz Tümörü, genelde bebeklik döneminde daha çok görülen göz sorunları içinde yer alır. Bu gibi göz sorunları oldukça fazla can sıkan durumdur. Tümör kitle şeklinde oluşum gösteren belirtilerdendir. Halk arasında tümör denildiği zaman akla ilk gelen şey kanser olur. Ancak tümör daha fazla kapsama sahip olan bir tabir alarak iyi huylu olan ...

Çocuklarda Beyin Tümörü

Çocuklarda beyin tümörü, aslında aynı şekilde yetişkinlerde de meydana gelen bir durumdur. Direk olarak kişilerin beyinlerinde bulunan bazı dokuların anormal gelişimlerden kaynaklanan bu tümörler, müdahale edilmediğinde sonucunda ölümü getiren rahatsızlıklardır. Bu nedenle çocuklarda görülen beyin tümörleri, insan hayatında ciddi risk oluştu...

Karaciğer Tümörleri

Karaciğer tümörleri organın kendi dokusundan oluşan kansere yol açabilecek iyi veya kötü huylu tümörlerdir. Bu tümörlerden kötü huylu olanlar bilindiği üzere karaciğer kanserine sebeptir.Karaciğer kanserinin nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber hastalıktan sorumlu olduğu hastalıklar vardır. Bu hastalıklar hepatit B ve C vi...

Gastrointestinal Stromal Tümör

Gastrointestinal Stromal Tümör, mide ve bağırsak sistemlerinin bağ dokusu ile alakalı olarak gelişen tümörlere verilen addır. Kısaca GIST olarak tanımlanır. GIST, bağırsak damarlarının geçtiği mazanter olarak isimlendirilen yağ dokusunda ya da omentum olarak adlandırılan bağırsakları kapatan yağlı tabakada oluşum gösterir. GSIT'...

Mesane Tümörü

Mesane tümörü, yani diğer adı ile idrar kesesi tümörü günümüzde birçok insanda görülen ve son derece tehlikeli olan bir hastalıktır. Erken teşhisi yapılmadığında ve gerekli müdahaleler yapılmadığında son derece büyük sorunların meydana gelebileceği bir hastalık olan mesane tümörü her yaştan insanda görülebilen bir durumdur. Böbreklerden...

Tümör Ameliyatı

Tümör ameliyatı, vücudunuzun bir kısmının, kanserin teşhisi veya iyileştirilmesi amaçlı alınması veya onarılması için yapılmış olan bir ameliyat kanser tedavisinin temelini oluşturur. Kanser ameliyatının birçok amacı olabilmektedir. Kanser ameliyatının esas sebepleri şunlardır: Kanserin önlenmesi:

Cilt Tümörü

Cilt tümörü, günümüzde oldukça yaygınlaşmış olan bir kanser türüdür. Tıbbi olarak yapılan araştırmalara göre birden fazla türü bulunmaktadır. Bu tümörler, direk olarak kişinin cildinde belirerek kendisini göstermektedir. Genellikle kahverengine yakın bir renge benzeyen lekeler ile ortaya çıkarak sorun haline gelen cilt tümörü, zamanla b...

Yumuşak Doku Tümörü

Yumuşak doku tümörü, tıpta sarkomlar olarak adlandırılır. Yumuşak doku değişik anatomik yapıları abluka eden, yardım meydana gelen iskelet harici konnektif dokuya maruz isimdir. Bu kısmı meydana getiren beden kitlesi epidermis ve parankimal organlar aralarında yerleşimlidir. Adale, tendon benzeri davranış sistemine ilgili yapılar, fibrö...

Rahimde Tümör

Rahimde Tümör, hem her rahimde hemde rahmin büyüklüğüne göre kötü huylu veya iyi huylu olarak oluşan tümördür. Genelde rahim içinde ortaya çıkan tümör çeşitlerine daha önceden doğum yapmamış olan bayanlarda aynı biçimde rahmin büyüklüğünde oluşan kanser çeşitlerine de genelde daha önce hiç doğum yapmamış olan bayanlar rastlanılır. Rahim...

Beyin Tümörü

Beyin Tümörü, Beyin tümörleri, iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tümör beyin içerisinde bulunduğu bölgeye göre etkiye sahiptirler. Sürekli büyüme halinde oldukları için beyine baskı verirler. Bu durum ise hastaya çok şiddetli ağrının yanı sıra hareketlerde dengesizlik görme kaybı başta olmak üzere daha bir ç...

Hipofiz Tümörü

Hipofiz Tümörü, Beynin alt tarafında bulunan hipofiz bezleri insanlarda hormonların salgılanması için son derece önemli bir rol oynayan organlardan biridir. Öyle ki hipofiz bezlerinin herhangi bir nedenden dolayı görevlerini yapamaması ya da görevlerini az yapması nedeni ile insanlarda hormonal olarak bozukluklar meydana gelebilmektedir...

Tümör Lizis Sendromu

Tümör lizis sendromu, günümüzde çok önemli araştırma konuları içerisinde olan bir durumdur. Bu sendrom tümörde bulunan hücrelerin hızlıca yıkımına bağlı olarak gelişen ve bu hücrelerin dolaşıma katılması ile meydana gelen tehlikedir. Bu durum son derece riskli ve kişinin hayatını tehdit edecek kadar tehlikelidir. Tümör lizis sendromu gö...

Testis Tümörü

Testis Tümörü, Erkeklerde oldukça önemli olan ve testis olarak adlandırılan bu organ insanlarda üreme organı olarak bilinmektedir. Testislerde görülen birçok problemler arasında testis tümörü, yani testis kanseri de yer almaktadır. Bu problem dünya üzerinde birçok erkekte bulunan ve çok kötü sonuçlara neden olabilen bir problemdi...

Over Tümörleri

Over Tümörleri, Vücutta birçok bölgede oluşan tümörler günümüzde son derece artış göstererek insan hayatında olumsuzluklara neden olmaya devam etmektedir. Öyle ki bu tümörlerden biri olan over tümörleri yani yumurtalık tümörleri erkeklerde görülmeyen fakat bayanlarda son derece fazla oranda görülen bir durumdur. Yumurtalık tümörl...

Böbrek Tümörü

Böbrek Tümörü, böbrek hastalıkları kimi zaman kişilerin hayatını tehdit ederek tehlikeli durumlara neden olabilmektedir. böbrek sorunları içerisinde dikkate alınması gereken böbrek tümörüdür. Farklı belirtiler gösteren hastalığın belirtileri geç olarak ortaya çıkar. bu hastalığın görüldüğü insanlar ya çok geç fark ederler ya da bu kişil...

 

Malign Tümör
Beyin Tümörü Ameliyatı
Boğaz Tümörü
Ayakta Tümör
Dizde Tümör
Kötü Huylu Tümör
Rüyada Tümör Görmek
Bacakta Tümör
Beyin Sapı Tümörü
Malign Epitelyal Tümör
Bağırsak Tümörü
Beyin Tümörü Çeşitleri
Kolda Tümör
Boyun Tümörleri
Glial Tümör
Tümör Çeşitleri
Habis Tümör
Dilde Tümör
Dev Hücreli Tümör
Yüzde Tümör
Akciğer Tümörü
Hipofiz Bezi Tümörü
Klatskin Tümörü
Omurilikte Tümör
Glomus Tümörü
Rahim Tümörü
Yumurtalıkta Tümör
Tümör
Desmoid Tümör
Nöroendokrin Tümör
Popüler İçerik
Malign Tümör
Malign Tümör
Malign Tümör, Malign tümör, kötü huylu tümör yani kanser anlamına gelmektedir. Hücrelerin DNA’nın hasara uğraması sonucunda kontrol dışı ya da norm...
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin tümörü ameliyatı, beyinde malign (kötü huylu) veya benign (iyi huylu) tümör oluşumunda başvurulan cerrahi işlemdir. Hastaların tedavisi için baş...
Boğaz Tümörü
Boğaz Tümörü
Boğaz tümörü, boğaz bölgesinde meydana gelen bir tümör türü olarak bilinmektedir. Boğaz gırtlak, üst, orta ve alt bölüm olarak 3 ana kısıma ayrılan, b...
Ayakta Tümör
Ayakta Tümör
Ayakta Tümör, uzun yıllar boyunca tedavisi en zorlu hastalıklardan birisi olmuştur. Eskiden ayak gibi herhangi bir yerde çıkan kemik tümörleri, bu h...
Dizde Tümör
Dizde Tümör
Dizde tümör, Tümör, kendi kendine bölünen normalden hızlı büyüyen hücrelerin iyi huylu ise kemiğe kötü huylu ise organlara da yayılan kitle veya şişki...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Malign Tümör
Beyin Tümörü Ameliyatı
Boğaz Tümörü
Ayakta Tümör
Dizde Tümör
Tumor
Baş Ve Boyun Ağrısı
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tumor
Baş Ve Boyun Ağrısı
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019